Bescherming persoonsgegevens

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot vermelding van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, geschiedt de vermelding van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. In het kader van de afhandeling van bestellingen is de invoer van deze gegevens dwingend noodzakelijk, om een probleemloze afloop te waarborgen. Mocht u het hiermee niet eens zijn, heeft u als alternatief ook de mogelijkheid, per telefoon of telefax te bestellen.

Gebruik van uw gegevens

De gebruiker wordt bij deze conform de Duitse Telemediawet (TDDSG), de Duitse wettelijke media-overeenkomst (MDStV), de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) evenals overige wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgebonden gegevens erop attent gemaakt, dat de in het kader van de registratie vermelde persoonsgerelateerde gegevens uitsluitend voor het doeleinde dat de gebruiker heeft aangegeven worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

Overdracht van uw gegevens aan derden

Uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overhandigd. Voor de volledige afhandeling van uw bestelling werken wij samen met dienstverleners, aan wie wij bepaalde gegevens (naam, voornaam, adres) overhandigen voor het afwikkelen van de overeenkomst. Dit zijn dienstverleners voor de levering van de bestellingen en voor de afhandeling van betalingen (kredietkaart, koop op rekening en automatische overboeking). Onze dienstverleners zijn ertoe verplicht, de gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken en in geen geval aan derden te overhandigen.